Bán ô tô sẽ phải gửi văn bản thông báo cho công an?

0
262

Trong Dự thảo mới nhất, Bộ Công an quy định những chủ xe có quyết định điều điều chuyển, bán, cho, tặng xe, chủ xe phải thông báo bằng văn bản theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký xe để theo dõi.

Bán ô tô sẽ phải gửi văn bản thông báo cho công an?

Mới đây, Bộ Công an đã đưa ra Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe để lấy ý kiến.

Một trong những nội dung sửa đổi, bổ sung ở Khoản 2 Điều 6 có quy định: “Ngay khi có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng xe, chủ xe phải thông báo bằng văn bản theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký xe đó để theo dõi; trường hợp chủ xe không thông báo thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chiếc xe đó đến khi tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe”.

Tuỳ theo từng loại xe, chủ sở hữu cũng như khu vực mà cơ quan cấp đăng ký xe có thể Cục Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Ngoài ra, “Xe của cơ quan, tổ chức đã đăng ký, cấp biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, khi có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng chủ xe phải làm thủ tục thu hồi, nộp lại đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe trước khi bàn giao xe cho tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe”.

Dự thảo cũng quy định: “xe đã đăng ký, cấp biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, khi có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng; xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật; xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền bị cắt hàn cả số máy và số khung hoặc chỉ cắt hàn số máy hoặc số khung.”

Diễn đàn đầu tư

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here