Chính thức phê duyệt đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”, kho tri thức hỗ trợ giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo… được ví như ‘Wikipedia của người Việt’

0
326

Viễn cảnh mọi người dân Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam được đóng góp cũng như thu thập tri thức trên mọi lĩnh vực nhờ một hệ thống thông tin số hóa đang mở ra

Chính thức phê duyệt đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”, kho tri thức hỗ trợ giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo... được ví như 'Wikipedia của người Việt'

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”. Đây là một đề án với viễn cảnh một “Hệ tri thức Việt số hóa” sẽ được tạo ra, thông qua việc tổng hợp, hệ thống hóa, việt hóa, số hóa, lưu trữ và phổ biến mọi loại tri thức.

Có thể tưởng tượng, dự án này có phần nào giống như một bách khoa toàn thư, một trang Wikipedia dành riêng cho người Việt.

Theo dự kiến, nếu dự án này trở thành hiện thực thì đây sẽ là bước khơi dậy, lan tỏa niềm đam mê khoa học và công nghệ, khát vọng sáng tạo, cống hiến đến cho mọi người dân, mọi doanh nghiệp trong việc làm giàu kho trí thức của người Việt.

Đồng thời, đề án cũng sẽ giúp tạo ra môi trường thuận lợi thu hút mọi người dân và doanh nghiệp tham gia, với vai trò vừa khai thác vừa đóng góp để làm giàu các tài nguyên tri thức số hóa của Việt Nam.

Trước hết, các nội dung được ưu tiên sẽ được thu thập để hỗ trợ cho giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân như pháp luật, y tế, kỹ thuật sản xuất…

Nhà nước sẽ tạo cơ chế để doanh nghiệp cùng bắt tay xây dựng kho tri thức

Nhà nước sẽ tạo cơ chế để huy động các doanh nghiệp cùng tham gia thiết lập hạ tầng để lưu trữ, chia sẻ tri thức, phát triển các ứng dụng.

Trong đó, đặc biệt phải kể đến các doanh nghiệp lớn có tiềm lực về công nghệ thông tin và hạ tầng mạng, có khát vọng và nhiệt huyết và sẽ đóng vai trò nòng cốt trong việc phát triển Hệ tri thức Việt số hóa.

Đề án sẽ huy động tất cả các nguồn lực, đặc biệt là thanh niên, học sinh, sinh viên, trí thức trẻ tham gia việt hóa, tổng hợp, thống kê, số hóa các nguồn tri thức chung từ các hệ tri thức của Việt Nam kết hợp với các bách khoa toàn thư, Wikipedia…

Các hình thức thu thập thông tin sẽ là thông qua hình thức tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, các đợt phát động, các hoạt động vinh danh cá nhân, tổ chức và cộng đồng. Từng bước, các hoạt động thu thập sẽ được đẩy mạnh các hoạt động này thành phong trào toàn dân.

Tổ chức hệ thống hỏi đáp, hệ chuyên gia, trí khôn nhân tạo… để thu thập nhu cầu thiết thực về tri thức của người dân, đồng thời tạo ra những kiến thức đã được kiểm chứng hoặc cần được kiểm chứng.

Viễn cảnh mọi người dân, mọi doanh nghiệp sẽ được chủ động sử dụng dữ liệu được mở ra

Nếu dự án này ra đời, nguồn thông tin dồi dào sẽ tạo điều kiện cho mọi doanh nghiệp, đặc biệt là các startup được chủ động sử dụng các dữ liệu và công cụ của Hệ tri thức Việt số hóa để phát triển các ứng dụng đa dạng và tổ chức các ứng dụng một cách khoa học.

Đây sẽ là một hệ thống dễ khai thác, dễ sử dụng, qua đó sẽ thúc đẩy và hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng Hệ tri thức Việt số hóa để phát triển các công cụ tìm kiếm, dịch thuật, khai phá dữ liệu, quản lý tri thức, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Một viễn cảnh người Việt Nam, trước hết là lớp trẻ được sử dụng chính các sản phẩm trên môi trường mạng do Việt Nam phát triển sẽ ở ngay trong tương lai gần.

Chính phủ sẽ lập một Nhóm nòng cốt để triển khai ‘Wikipedia của người Việt’

Theo tiến độ triển khai Đề án thì đến tháng 7/2017, Chính phủ sẽ tập hợp khoảng 20 doanh nghiệp có tiềm lực và khát vọng để thành lập một Nhóm nòng cốt triển khai xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa. Nhóm này sẽ do một doanh nghiệp chủ trì và thống nhất cơ chế hoạt động theo hướng mở, khuyến khích sự tham gia của mọi doanh nghiệp, tổ chức.

Tháng 8/2017, Nhóm này sẽ chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng, xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật của hạ tầng và các công cụ cần thiết để khởi tạo Hệ tri thức Việt số hóa.

Đến tháng 9/2017, Lễ phát động triển khai Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” sẽ được diễn ra.

Tháng 12/2017, ‘Wikipedia của người Việt’ sẽ được đưa vào sử dụng ứng dụng trong lĩnh vực luật, y tế, giáo dục, nông nghiệp, cũng như thử nghiệm mô hình tương tác cộng đồng ở một số địa phương.

Năm 2018, Chính phủ dự kiến sẽ tạo lập và phát triển nội dung đa dạng của Hệ tri thức Việt số hóa, mở rộng xây dựng các ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực trên quy mô toàn quốc.

Từ năm 2019, Hệ tri thức Việt số hóa sẽ tiếp tục được phát triển và khai thác sâu hơn, với mục tiêu trở thành một hệ sinh thái số do người Việt làm chủ, tích hợp mọi tri thức, dữ liệu tài nguyên số của Việt Nam và sẽ được sử dụng phổ biến trong xã hội.

Các nguồn tri thức cơ bản hiện sẵn có gồm: Pháp luật, chính sách Nhà nước, thông tin công bố công khai của các cơ quan nhà nước; các tri thức trong lĩnh vực giáo dục như sách giáo khoa, giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, các khóa học khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), học liệu điện tử; các tri thức từ các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bài báo khoa học, kết quả nghiên cứu và sáng chế, thông tin sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; các kỹ thuật, công nghệ hữu ích, các bài học về ứng dụng thành công khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống…

Nguồn tri thức cộng đồng được thu thập và liên tục cập nhật gồm: các tri thức khoa học thường thức trong đời sống xã hội như chăm sóc sức khỏe, y tế, phòng chống bệnh dịch, trồng trọt, chăn nuôi, thủy lợi, công nghệ bảo quản, chế biến, công nghệ sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm, khoa học đời sống….

Đề án đặt mục tiêu Chuẩn hóa tri thức trong một số lĩnh vực quan trọng như pháp luật, sức khỏe… để bảo đảm chính xác, tin cậy, trong đó huy động sự vào cuộc của các Bộ, ngành, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, các hội, hiệp hội ngành nghề.

Theo Trí Thức Trẻ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here