Kiểm toán 7 DNNN cần cổ phần hoá: “Suýt” hụt 21 nghìn tỷ đồng

0
332

Qua kiểm toán, Kiểm toán nhà nước đã xác định tăng vốn nhà nước 20.818,9 tỷ đồng tại 7 doanh nghiệp cần cổ phần hoá.

Kiểm toán 7 DNNN cần cổ phần hoá: “Suýt” hụt 21 nghìn tỷ đồng

Kết quả báo cáo mới nhất của Kiểm toán nhà nước cho thấy việc xử lý các vấn đề tài chính khi cổ phần hoá và định giá doanh nghiệp vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, đặc biệt là việc lựa chọn phương pháp định giá, xác định chi phí thương hiệu, lợi thế kinh doanh, giá trị các khoản đầu tư tài chính, giá trị quyền sử dụng đất.

Do đó, sau khi tiến hành tính toán lại, Kiểm toán nhà nước đã xác định tăng giá trị vốn nhà nước 20.818,9 tỷ đồng. Trong đó, kiểm toán việc định giá theo phương pháp tài sản của 7 doanh nghiệp, Kiểm toán Nhà nước đã xác định giá trị thực tế vốn nhà nước tăng 5.134,59 tỷ đồng.

Ngoài ra, nếu áp dụng phương pháp dòng tiền chiết khấu đối với Công ty Truyền hình cáp Saigontourist ( SCTV ) và Công ty TNHH MTV Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVCab) – (2 đơn vị đủ điều kiện định giá theo phương pháp dòng tiền chiết khấu nhưng tổ chức tư vấn định giá sử dụng phương pháp tài sản để định giá), Kiểm toán Nhà nước xác định giá trị vốn nhà nước tăng thêm so với phương pháp tài sản 15.684,3 tỷ đồng.

Cụ thể, giá trị vốn nhà nước tại SCTV theo phương pháp dòng tiền chiết khấu dựa trên tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế tăng 12.018,07 tỷ đồng, theo phương pháp dòng tiền chiết khấu dựa trên kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng 5.596,04 tỷ đồng. Còn giá trị thực tế doanh nghiệp của VTVCab theo theo phương pháp dòng tiền chiết khấu dựa trên tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế tăng 3.666,23 tỷ đồng.

Trí thức trẻ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here