Ngân hàng Nhà nước đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính 2016

0
264

Đây là kết quả Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2016 được Bộ Nội vụ công bố, chiều 30/5.

Ngân hàng Nhà nước đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính 2016

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục dẫn đầu với 92,68 điểm. Đứng thứ hai là Bộ Tài chính với 87,27 điểm. So với Par Index 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn giữ được vị trí thứ 13 nhưng điểm số đã bị giảm từ mức 83,73 (2015) xuống 79,11 (2016).

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ đã tụt tới 6 bậc, từ vị trí 12 (2015) xuống 18 (2016). Bộ Nội vụ (đơn vị công bố kết quả Par Index) cũng chỉ đứng vị trí thứ 10. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đứng cuối bảng xếp hạng.

Báo cáo của Bộ Nội vụ cho thấy Kết quả Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 của các bộ chia thành 02 nhóm:
Báo cáo của Bộ Nội vụ cho thấy Kết quả Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 của các bộ chia thành 02 nhóm:

Nhóm thứ nhất đạt kết quả Chỉ số trên 80% gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nhóm thứ hai đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 70% đến dưới 80% gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy Ban dân tộc, Thanh tra Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Giá trị trung bình của 19 Bộ, cơ quan ngang Bộ đạt được 80,94%, không có bộ nào có kết quả dưới 70%. Có 8 bộ có chỉ số CCHC năm 2016 trên mức giá trị trung bình đạt được của 19 Bộ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt chỉ số cao nhất với kết quả 92,68%, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có kết quả thấp nhất với giá trị 71,91%.

Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện xác định Chỉ số CCHC theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần mới quy định tại Quyết định số 4361/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ.

Qua kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 cho thấy sự nỗ lực cố gắng chung của các Bộ trong triển khai công tác CCHC, phản ánh kết quả CCHC ngày càng thực chất, sát với thực tiễn. Chỉ số CCHC 2016 cho thấy sự thay đổi trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC và những thay đổi trong kết quả triển khai của các bộ, các tỉnh trên tất cả các nội dung CCHC.

Trí thức trẻ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here