Thủ tướng chỉ ra 5 giải pháp để đạt mục tiêu 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2020

0
312

Theo thống kê hiện nay, tỷ lệ số người tham gia bảo hiểm y tế tăng nhanh, từ 6,5% dân số năm 1993 lên 63,7% năm 2011 và đến nay là trên 82%.

Thủ tướng chỉ ra 5 giải pháp để đạt mục tiêu 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2020

Phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế ngày càng mở rộng gắn với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Hệ thống thông tin giám định đã liên thông trên 12 nghìn cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong toàn quốc.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trong Chương trình “Bảo hiểm y tế toàn dân – Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sự nỗ lực và những kết quả đạt được trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế của các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành Y tế và ngành Bảo hiểm xã hội, góp phần quan trọng hướng tới mục tiêu xây dựng nền y tế công bằng, hiệu quả, bảo đảm an sinh xã hội và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên để đạt mục tiêu đến năm 2020 trên 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế, Thủ tướng đề xuất 5 giải pháp chủ yếu sau:

Một là tiếp tục hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách về bảo hiểm y tế, đặc biệt là chính sách hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế đối với người lao động trong lĩnh vực nông lâm, ngư, diêm nghiệp; tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong tham gia bảo hiểm y tế; cơ chế quản lý quỹ bảo hiểm y tế hiệu quả và phòng chống lạm dụng, trục lợi; bảo đảm bình đẳng việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bệnh viện công lập và bệnh viện tư nhân.

Thứ 2, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận với bảo hiểm y tế và dịch vụ khám, chữa bệnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức thực hiện; chia sẻ, sử dụng thông tin hiệu quả giữa các cơ sở y tế.

Thứ 3, xây dựng chế tài chặt chẽ để yêu cầu các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân có trách nhiệm phải đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm doanh nghiệp, đơn vị trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm y tế, các tập thể, cá nhân lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Thứ 4, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt là tại tuyến y tế cơ sở. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nhân lực, cơ sở vật chất; tạo điều kiện cho các bệnh viện tư nhân tham gia chăm sóc, khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên và giảm thiểu tình trạng lãng phí. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện cơ chế quản lý mua sắm, sử dụng thuốc và vật tư y tế theo hướng tiết kiệm và hiệu quả, công khai minh bạch.

Cuối cùng là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội để mỗi người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị hiểu về lợi ích, trách nhiệm và quyền lợi để chủ động, tích cực tham gia bảo hiểm y tế.

Theo Trí Thức Trẻ/VGP

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here