Từ 1/8, Hà Nội tăng viện phí với người không có thẻ bảo hiểm y tế

0
281

Từ 1/8 tới, các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước thuộc TP Hà Nội sẽ điều chỉnh theo hướng tăng giá dịch vụ khám, chữa bệnh và vật tư, thiết bị y tế.

Từ 1/8, Hà Nội tăng viện phí với người không có thẻ bảo hiểm y tế

Chiều 4/7, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do thành phố Hà Nội quản lý.

Nghị quyết tăng giá dịch vụ khám, chữa bệnh áp dụng với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội gồm các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thành phố, trung tâm chuyên khoa, bệnh viện đa khoa tuyến huyện, phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh, trạm y tế xã/ phường/ thị trấn; người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế; các cơ quan, tô chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo tờ trình của UBND thành phố Hà Nội, việc điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chỉ tác động đến các đối tượng chưa tham gia BHYT (chiếm 17,6 % dân số Hà Nội). Đồng thời cơ bản không làm ảnh hưởng nhiều đến trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo, các đối tượng chính sách xã hội, người thuộc hộ cận nghèo vì các đối tượng này đã được Nhà nước mua hoặc hỗ trợ mua thẻ BHYT.

Thẩm tra của HĐND TP cho rằng việc UBND thành phố đề xuất mức giá cụ thể áp dụng bằng mức tối đa khung giá quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BYT là phù hợp. Việc điều chỉnh này nhằm mục đích huớng tới sự bình đẳng về giá, không phân biệt giá giữa khám bệnh, chữa bệnh của người không có thẻ BHYT và người có thẻ BHYT trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Do đó, việc áp dụng mức giá mới này tiến tới đảm bảo lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đến năm 2018 tính đủ chỉ phí tiền lương, chi phí trực tiếp và chi phí quản lý; đến năm 2020 tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định.

Vov

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here