Tuần sau, Thủ tướng và các Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn Quốc hội 4 nhóm vấn đề lớn

0
378

Thủ tướng và 4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội 4 nhóm vấn đề lớn liên quan tới: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; quản lý các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; y tế; đầu tư phát triển xã hội.

Tuần sau, Thủ tướng và các Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn Quốc hội 4 nhóm vấn đề lớn

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV sẽ có sự thay đổi. Các năm trước, tại các kỳ họp giữa năm của Quốc hội, Thủ tướng uỷ quyền cho một phó thủ tướng trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.Nhưng, năm nay theo chương trình chi tiết các phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn mới được quyết định thì từ 16h05 đến 16h45 ngày 15/6, Thủ tướng sẽ phát biểu ý kiến và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (nếu có).

Thủ tướng và 4 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội 4 nhóm vấn đề lớn liên quan tới: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; quản lý các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; y tế; đầu tư phát triển xã hội.

Trong ngày chất vấn đầu tiên, Thứ ba, ngày 13/6/2017, Chủ tịch Quốc hội sẽ điều hành chất vấn 2 nhóm vấn đề. Nhóm vấn đề 1 liên quan đến ngành nông nghiệp được thảo luận vào buổi sáng và đầu giờ chiều gồm các nội dung:

+ Giải pháp đột phá và lộ trình thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong thời gian tới;

+ Biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, phát triển nông nghiệp bền vững;

+ Công tác bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, quản lý các hoạt động khai thác thủy sản.

Với nhóm vấn đề này người tham gia trả lời chất vấn gồm: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ; các Bộ trưởng, Trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ.

Nhóm vấn đề thứ 2 liên quan tới hoạt động văn hóa nghệ thuật được chất vấn vào buổi chiều gồm:

+ Vấn đề quản lý, cấp phép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; khai thác, sử dụng các công trình văn hóa, thể thao; tổ chức lễ hội;

+ Giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử; xây dựng nếp sống văn hóa và bảo tồn, phát triển văn hóa xã hội;

+ Công tác quản lý và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch ngành du lịch.

Người trả lời chất vấn nội dung này gồm: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, thay mặt Thủ tướng Chính phủ trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ; các Bộ trưởng, Trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Giáo dục và Đào tạo.

Thứ 4, 14/6/2017 Quốc hội chất vấn 2 nhóm vấn đề liên quan tới y tế (buổi sáng). Nội dung nhóm vấn đề y tế gồm:

+ Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh;

+ Vấn đề giá thuốc và quản lý nhà nước về giá thuốc, cung ứng thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

+ Việc đầu tư cho y tế cơ sở để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên; thực trạng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

Người trả lời nhóm vấn đề này là Bộ trưởng Bộ Y tế; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, thay mặt Thủ tướng Chính phủ trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ; các Bộ trưởng, Trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ủy ban Dân tộc;

Buổi chiều cùng ngày, nhóm vấn đề 4 liên quan đến đầu tư phát triển xã hội bao gồm:

+ Giải pháp cụ thể để huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển;

+ Việc phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý, kiểm soát, tránh lãng phí trong đầu tư công;

+ Trách nhiệm của bộ, ngành trong việc thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia.

Người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ.

Thứ 5, 15/6/2017 buổi sáng Quốc hội tiếp tục chất vấn nội dung nhóm vấn đề 4 và Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc nhóm vấn đề chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Buổi chiều, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu làm rõ thêm và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ trong các phiên chất vấn từ ngày 13 -15/6/2017.

Thủ tướng Chính phủ phát biểu ý kiến và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (nếu có).

Theo Trí Thức Trẻ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here