yen sao tay ninh 1

Yến sào “made in Tayninh” Chị Lý Đàm Mai Loan trong hoạt động giao thương tại Đại hội Hội doanh nhân tỉnh Tây Ninh năm 2017.

Yến sào “made in Tayninh”
Chị Lý Đàm Mai Loan trong hoạt động giao thương tại Đại hội Hội doanh nhân tỉnh Tây Ninh năm 2017.

Thu hoạch tổ yến
- Advertisement -

TIN TỨC NÔI BẬT

TIN NÓNG